Prośba do UM o tworzenie PDF-ów z dokumentów tekstowych a nie skanów, ponieważ w tych ostatnich nie da się przeszukiwać ani kopiować tekstu.

Dokumenty urzędowe są udostępniane cyfrowo jako pliki PDF. Pliki te mogą być tworzone na dwa sposoby:

  • ze skanów (wydruk wkłada się do skanera, który tworzy jego obraz i zamienia na PDF) – taki plik niczym nie różni się od zdjęcia: nie można przeszukiwać ani kopiować jego treści.
  • z dokumentów tekstowych (PDF tworzy się bezpośrednio w edytorze, na komputerze, bez pośrednictwa wydruki i skanera) – taki plik można przeszukiwać hasłowo i kopiować z niego cytaty.

Z oczywistych względów drugi sposób jest lepszy, bo usprawnia czytanie i dyskusję nad wybranymi fragmentami, które np. można szybko zacytować w mailu. Możliwość takiego przetwarzania informacji jest podstawą partycypacji społecznej i przyjaznego podejścia do obywateli, nie wspominając o oszczędności czasu i energii.

W 2011 roku Rada Kultury Przestrzeni zwróciła się do Urzędu Miasta z propozycją zastąpienia  metody tworzenia PDF-ów przez skanowanie metodą przez eksport w edytorze.

Otrzymaliśmy odpowiedź 23.12.2012.