W maju 2014 roku Forum Kultury Przestrzeni zorganizowało, wspólnie z Teatrem NN, spotkanie pod tytułem: „Pieszy – ginący gatunek?”. Był to początek inicjatywy "Pieszy Lublin".

Pieszy Lublin w założeniach idzie drogą analogiczną do Porozumienia Rowerowego, współpracuje ściśle z Forum Kultury Przestrzeni. Inicjatywa ta powstała w ramach Roku Jana Gehla razem z projektem Miasto dla ludzi. Był to efekt namysłu nad ideami Jana Gehla, z których wynikło, że najlepszym adresatem kultury przestrzeni i jej przewodnikiem jest pieszy, człowiek w miejskim otoczeniu

Na spotkanie przyszło ok. 20 osób osób zainteresowanych jakością chodzenia po naszym mieście. Był to impuls do powstania ruchu na rzecz pieszych, który przyjął nazwę „Pieszy Lublin”. Zdjęcia ze spotkania:

Nowa grupa zajęła się m.in. organizacją happeningów zwracających uwagę na problemy pieszych:

Przedstawiciele grupy zostali też zaproszeni do wystąpienia na gali TEDx:

Osoby działające w ramach inicjatywy Pieszy Lublin aktywnie wspierają projekt Miasto dla Ludzi – lubelskie standardy infrastruktury pieszej.

Działania grupy można śledzić na stronie: facebook.com/pieszylublin