Plany budowy kolejnych miejsc parkingowych w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stały się impulsem do napisania rekomendacji w zakresie organizacji przestrzeni na styku samochód-pieszy.

Wiele parkingów wykorzystujących dotychczasowe trawniki przy jezdniach buduje się na tym samym poziomie co chodnik, tzn. miejsca parkingowe nie są oddzielone od chodnika progiem krawężnika. Skutkuje to wjeżdżaniem aut na chodnik na 1-2 m, gdyż każdy kierowca chce uniknąć wystawania tyłu pojazdu na jezdnię, a ponieważ nie umie tego ocenić, dla pewności wjeżdża za daleko. Rozwiązaniem są stosowane w wielu krajach, także na parkingach galerii handlowych, progi oporowe w formie gumowych elementów lub „sztucznych” krawężników.

Pismo otrzymały wszystkie duże lubelskie spółdzielnie mieszkaniowe, Zarząd Dróg i Mostów, Radni Rady Miasta oraz Rady Dzielnic.