Realizowany w latach 2014-2016 przez fundację tu obok projekt "Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej" należy do inicjatyw "okołoforumowych", których efekty zagospodaruje FKP.

 

Współkoordynatorami projektu byli Jan Kamiński (przewodniczący RKP i wykładowca na architekturze krajobrazu KUL) i Marcin Skrzypek (koordynator FKP w Ośrodku „Brama Grodzka Teatr NN”). Jego celem była poprawa sytuacji pieszych w Lublinie. To właśnie osoby piesze najmocniej odczuwają jakość przestrzeni. Wokół projektu powstała koalicja społeczna na rzecz zmian w przestrzeni miasta.

Partnerami projektu byli: Urząd Miasta Lublin, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Miejska Biblioteka Publiczna a dofinansowanie z Funduszy EOG zapewniła Fundacja Batorego w ramach programu „Obywatele dla demokracji”. Projekt odbywał się we współpracy z Forum Kultury Przestrzeni, inicjatywą Pieszy Lublin oraz Asystentem Prezydenta ds. Aktywności Mobilnej.

Wszystkie informacje o projekcie znaleźć można na stronie www.miastodlaludzi.ulublin.eu.

Aktualności