Wątek o rozwoju programu rewitalizacji w Lublinie.

 

Historia lubelskiej rewitalizacji sięga lat 90-tych i opracowywanych przez Ewę Kiptę w Lubelskiej Pracowni Urbanistycznej przy Urzędzie Miejskim planów miejscowych, projektów zagospodarowania i dokumentów strategicznych dla dzielnic zaniedbanych i dla zespołu staromiejskiego. W 1996 roku prowadzony przez nią Program Inicjatyw Lokalnych dla dzielnic zaniedbanych został uznany na konferencji UNCHS „HA-BITAT II” w Istambule za „Best Practice” w dziedzinie poprawy warunków życia.

Więcej w:

Powyższe zdjęcie przedstawia graffiti z sali domu kultury „Skarpa” wykonane w ramach projektu „Senior graffiti” zrealizowanego w latach 2008-2009 przez Renatę Kiełbińską. Więcej o projekcie w tekście Renaty Kiełbińskiej pt. Niezgoda buduje. „Senior Graffiti” – rewitalizacja placu, w: KulturaEnter, nr 15, 2009/10.

Inne polecane artykuły:

 

Marcin Skrzypek

Aktualności