W 2012 roku Urząd Miasta przystąpił do tworzenia strategii rozwoju miasta. Rada Kultury Przestrzeni wzięła udział w przygotowywaniu tego dokumentu.

.

Członkami RKP bezpośrednio zaangażowanymi w prace nad Strategią i wymienionymi w stopce byli:

  • Ewa Kipta
  • Marcin Skrzypek
  • Jacek Warda (jako pracownik Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów)

Wyjątki ze stopki Strategii z uwzględnieniem ww osób:

METODOLOGIA STRATEGII LUBLIN 2020
dr Mariusz Sagan
dr Andrzej Wodecki, MBA
Marcin Skrzypek

REDAKCJA MERYTORYCZNA
dr Mariusz Sagan
Marcin Skrzypek

ZESPÓŁ AUTORSKI
dr Mariusz Sagan
dr Jacek Warda
Ewa Kipta
Marcin Skrzypek
Sylwia Szajc
Robert Żyśko

OPRACOWANIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI
Rozdział 1 – Marcin Skrzypek
Rozdział 2 – Ewa Kipta
Rozdział 3 – Sylwia Szajc, Robert Żyśko
Rozdział 4 – Marcin Skrzypek
Rozdział 5
A. Otwartość – Ewa Kipta, Marcin Skrzypek
B. Przyjazność – Ewa Kipta, Marcin Skrzypek
C. Przedsiębiorczość – dr Mariusz Sagan, Sylwia Szajc
D. Akademickość – Marcin Skrzypek, Sylwia Szajc
Rozdział 6 – Ewa Kipta, Marcin Skrzypek, Sylwia Szajc
Rozdział 7 – Marcin Skrzypek
Załącznik nr 1 – dr Jacek Warda
Załącznik nr 2 – Robert Żyśko
Załącznik nr 3 – Robert Żyśko
Załącznik nr 4 – Sylwia Szajc
Załącznik nr 5 – dr Marian Stefański, Sylwia Szajc
Załącznik nr 6 – Robert Żyśko