W 2012 roku Urząd Miasta zlecił opracowanie Studium komunikacyjnego dla Lublina. Wykonawcą studium została firma Transeko. Rada Kultury Przestrzeni wzięła udział w konsultacjach strategii.

Etapy działań:

Następnie Rada Kultury Przestrzeni otrzymała zaproszenie na spotkanie w tej sprawie. Problemem okazał się bardzo krótki termin na zapoznanie się z opracowaniami, co znalazło odzwierciedlenie w kolejnym piśmie:

Aktualności