W 2010 roku Wydział Planowania UM Lublin rozpoczął prace nad nowym studium uwarunkowań dla całego Lublina. RKP podjęła starania, aby opracowywanie tego strategicznego dokumentu zostało uspołecznione i poddane konsultacjom.

Wnioski do studium złożyło wiele organizacji skupionych wokół Forum Kultury Przestrzeni m.in. Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Forum Rozwoju Lublina i in.

  • 2011.11.18  Pismo o zgodę na konsultacje studium przez RKP
  • 2011.12.19  Pismo ze zgodą z-cy Prezydenta Stanisława Kalinowskiego na włączenie RKP w proces konsultacji Studium. Osoby reprezentujące Radę: Tadeusz Chmielewski, Jan Kamiński

Aktualności