W 2012 roku rozpoczęto dyskusje nad Systemem Informacji Miejskiej dla Lublina. Rada Kultury Przestrzeni i Urząd Miasta wypracowały wówczas wspólne stanowisko w tej sprawie. Zorganizowano również spotkanie z przedstawicielami miasta Bielsko-Biała, w celu wymiany doświadczeń.

Temat ten został wywołany w Lublinie niezależnie przez dwie osoby:

Roberta Zająca, lubelskiego grafik, który wiosną 2011 zwrócił uwagę na potrzebę fachowego i kompleksowego rozwiązania kwestii Systemu Informacji Wizualnej na lubelskim lotnisku, by uniknąć kosztów jego poprawiania w przyszłości

Pawła Furmana, który w 2011 roku zainicjował publiczne zainteresowanie nt. stworzenia wysokiej jakości, spójnego Miejskiego Systemu Informacji (MSI, zwanego też SIM: Systemem Informacji Miejskiej) oraz stworzył własne projekty takiego systemu, o czym dużo pisała  „Gazeta Wyborcza”

Rada Kultury Przestrzeni postanowiła podjąć w tej sprawie następujące długofalowe działania:

  • zainicjować w Lublinie wysokiej jakości proces tworzenia i rozwijania systemu informacji miejskiej.
  • uwzględnić w tym procesie moduł edukacyjny dla wszystkich partnerów nt. najlepszych praktyk w tym zakresie.
  • zaplanować etapowanie działań
  • monitorować przebieg procesu

Przebieg rozmów w trakcie kolejnych wielostronnych spotkań (RKP, prezydent, urzędnicy, Robert Zając, Paweł Furman) i wymiany pism:

II etap działań rozpoczął się, kiedy po przerwie temat SIM pojawił się ponownie w 2015 roku w Wydziale Sportu i Turystyki Urzędu Miasta. Przedstawiciele RKP bazując na opracowanych wcześniej materiałach podjęli współpracę w tej sprawie z Wydziałem.

Odbyło się kilka spotkań roboczych, podczas których zaplanowano i zrealizowano tzw. „dialog technologiczny” z dwoma firmami, które się do niego zgłosiły, zajmującymi się projektowaniem i wdrażaniem SIM-ów, aby właściwie zaplanować taki proces w Lublinie. Na spotkaniu podsumowującym jeden z projektantów ze strony społecznej zaproponował, aby dodatkowo zaprosić na Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej dwa inne podmioty: Towarzystwo Projektowe (które stworzyło systemy w Warszawie i Bielsku Białej) oraz Grupę Projektową TUKEJ. Spotkanie to odbyło się 2 października 2015 na panelu dyskusyjnym KIEW „Miasta przyszłości w kontekście zarządzania ofertą turystyczną miasta”, w którym wzięli udział: Grzegorz Niwiński i Jerzy Porębski (Towarzystwo Projektowe) oraz Agnieszka Nawrocka (TUKEJ).

20151003_140934

Do końca roku 2015 nic więcej wedle wiedzy RKP się nie wydarzyło.

 

Baza wiedzy zgromadzona przez Roberta Zająca przy okazji I etapu ww. działań:

Autorytety

  • Adrian Frutiger — jeden z najbardziej cenionych na świecie specjalistów w dziedzinie komunikacji wizualnej, projektant wielu krojów pism dla różnych zastosowań, m.in. dla Systemów Informacji Wizualnej; autor wzorcowego systemu dla lotniska Charles’a de Gaulle’a w Paryżu.
  • Erik Spiekermann — autorytet w dziedzinie typografii; projektant pism używanych w wielu systemach informacji wizualnej na świecie; autor systemu dla portu lotniczego w Düsseldorfie.
  • Gerard Unger — specjalista w dziedzinie typografii; autor krojów używanych do składu gazet oraz pism dedykowanych systemom informacji; autor m.in. systemu oznaczeń dla holenderskich autostrad.

Pożyteczne lektury

Inne przykłady (przestrzenie otwarte i wnętrza)

Aktualności