W 2013 roku Rada Kultury Przestrzeni otrzymała do konsultacji i zaopiniowania koncepcję rozwoju układu dróg na lata 2013-2030.

 

Uwaga ogólna jako przykładowy wyjątek z pisma:

Potrzebna jest filozofia dla układu drogowego miasta. Jaki cel sobie stawia: jedynie zaspokajanie potrzeb czy też kształtowanie sposobu użytkowania dróg? Oczekujemy przywrócenie właściwej chronologii działań, co wiąże się z przede wszystkim z optymalizacją już istniejącego układu drogowego oraz rzetelnym określeniem potrzeb i uwarunkowań, na podstawie których dopiero można tworzyć plany inwestycyjne.

Ogólny kierunek rekomendacji RKP szedł w kierunku raczej optymalizacji układu (np. domykanie obwodnic) niż jego rozbudowy w każdym problematycznym punkcie. Więcej o metodach ograniczania ruchu „przeczących” logice w tekście: