Opis, kalendarium i podsumowanie działań realizowanych w latach 2012-2014 w ramach programu Urbact II poświęconych placom w Śródmieściu Lublina

Projekt pod pierwotnym tytułem „USER – miejska zrównoważona i efektywna rewitalizacja” (Urban Sustainable and Effective Revitalisation) został zawiązany w ramach programu URBACT II na zaproszenie metropolii Grenoble (Francja) przez miasta:

 • Malaga (Hiszpania)
 • Pescara (Włochy)
 • Barakaldo (Hiszpania)
 • Lublin

W fazie przygotowawczej projektu rozszerzono partnerstwo o kolejne miasta, które zgłosiły chęć uczestnictwa:

 • Kraków
 • Ryga (Łot wa)
 • Kopenhaga (Dania)
 • Drezno (Niemcy)
 • Lizbona (Portugalia).

Następnie doprecyzowano tematykę USER-a, nadając mu podtytuł „Zmiany i konflkty w użytkowaniu przestrzeni publicznych”, a uczestnicy podzielili się na trzy podgrupy tematyczne zajmujące się: przestrzeniami publicznymi na obszarach zdegradowanych, obszarami poprzemysłowymi i centrami miast historycznych (w tej grupie znalazł się Lublin wraz z Malagą i Rygą).

Celem projektu USER w każdym z miast było wyłonienie kilku miejsc publicznych, które wymagały reorganizacji lub przeprogramowania, ponieważ ich obecny stan nie był adekwatny do ich miejskiego statusu i potrzeb użytkowników. Zgodnie z metodologią URBACT-u, w każdym mieście zostały zorganizowane tzw. Lokalne Grupy Wsparcia składające się z interesariuszy wybranych miejsc (mieszkańców, użytkowników, najemców lokali, urzędników itd.), których zadaniem było wypracowanie dla tych miejsc rekomendacji i scenariuszy zmian (tzw. Lokalnych Planów Działania) w celu poprawy ich funkcjonowania. W Lublinie wybrano do opracowania w ramach USER-a place historycznego centrum: Rybny, Łokietka i Kochanowskiego, do których w trakcie realizacji projektu dołączono plac Wolności i ul. Zieloną.

Partnerem projektu był Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Trzon grupy realizującej projekt:

 • Monika Kłos – z-ca Dyrektora Projektów Nieinwestycyjnych UM Lublin
 • dr Huber Mącik – Miejski Konserwator Zabytków
 • dr Jan Kamiński – nauczyciel w instytucie architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej KUL
 • Marcin Skrzypek – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Kalendarium projektu z podsumowującej go publikacji Jak polepszyć przestrzenie publiczne w Lublinie (pdf, 30 Mb)

 

Możliwe, że wnioski z projektu USER zainspirowały Radnego Michała Krawczyka do pomysłu przekształcenia ul. Zielonej w woonerf.

Aktualności