Partycypacja jest "smarem" działań Forum i Rady Kultury Przestrzeni. Dlatego starania o jego obecność i jakość są nieodłącznym elementem naszych działań.

Na jakość partycypacji zwracamy uwagę przy każdej okazji współpracy władze-obywatele. W takich sytuacjach najłatwiej zaobserwować dobre i złe praktyki z tym związane. Niestety, jako temat towarzyszący, schodzi on na drugi plan, a bardziej liczy się zamknięcie danego tematu, niż wyciągnięcie wniosków nt. sposobów jego omawiania.

Dlatego też 2011 roku w środowisku Rady i Forum Kultury Przestrzeni pojawiła się idea powołania w Lublinie zespołu ds. partycypacji, który mógłby wspierać udział mieszkańców w decyzjach podejmowanych przez urząd miasta. Zespół został powołany w 2012 i pracował przez rok.

Inspiracją dla stworzenia takiego zespołu były starania Lublina o tytuł ESK 2016, które odbywały się pod hasłem „Miasto w Dialogu”. Mimo przegranej chcieliśmy wykorzystać zgromadzone doświadczenie.

Efektem pracy zespołu był raport o szansach rozwoju partycypacji w Lublinie przekazany prezydentowi:

ale pozostał on bez odpowiedzi i na tym prace zespołu się zakończyły. Temat wraca w kolejnych odsłonach.

Aktualności