Rada i Forum Kultury Przestrzeni przekazały swoje rekomendacje do tworzonej strategii ZIT.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy pomiędzy samorządami w ramach aglomeracji lubelskiej. Rada Kultury Przestrzeni przekazała swoje uwagi nt. przygotowywanej strategii ZIT wraz z Programem Operacyjnym Polska Wschodnia:

 

Jeden z 6 punktów uwag ogólnych:

Pragniemy również zauważyć, że wskazane poniżej projekty PO Polska Wschodnia dotyczące  rozbudowy układu drogowego (m.in. planowane poszerzenia ulic, budowa wielopoziomowych węzłów) przyczyniają się do wspierania indywidualne j komunikacji samochodowej a tym  samym stoją w sprzeczności z przyjętą Strategią ZIT, osłabiają jej rolę i przyszłe funkcjonowanie.

 

Ponadto pismo RKP zawiera uwagi na poniższe tematy (+ załączniki z wcześniejszymi dokumentami nt. danej sprawy) :

Uwagi do ZIT

 • Park Ludowy + załączniki
 • rejon Dworca PKP + załączniki
 • kolej aglomeracyjna + załączniki
 • układ dróg rowerowych + załączniki

Uwagi do projektów PO Polska Wschodnia

 • układ drogowy Lublina + załączniki
 • ul. Muzyczna i Głęboka
 • Al. Racławickie / ul. Sowińskiego / Poniatowskiego / Lipowa + załącznik
 • Skrzyżowanie ul. Ducha / Sikorskiego / al. Solidarności + załącznik
 • przedłużenie ul. Boh. Monte Cassino
 • budowa / przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie Miasta Lublin
 • rondo Lubelskiego Lipca ’80 + załączniki
 • System Informacji Miejskiej + załączniki
 • Podzamcze + załączniki
 • uwagi dot. miasta Nałęczów

Uwagi ogólne o rozwoju miasta + załączniki

Propozycja projektu „Społeczny ZIT”

 

Marcin Skrzypek