W 2012 roku Forum Kultury Przestrzeni poparła apel grupy organizacji społecznych o bardziej sprawiedliwy podział środków na rewaloryzację zabytków w Polsce.