Międzymiastowa inicjatywa sieci społecznych inicjatyw, grup i organizacji zajmujących się oddolnie rozwojem miast.

W zjazdach KRM biorą udział przedstawiciele Forum Kultury Przestrzeni i lubelskiej kultury. Głównym polem zainteresowań Kongresu jest zrównoważona gospodarka przestrzenna w miastach. Idea KRM wywodzi się z inicjatywy „Wspólna przestrzeń” o podobnym charakterze. Pierwszy zjazd „Wspólnej przestrzeni” odbył się w 2008 w Łodzi, drugi w 2009 w Lublinie pt. „Przestrzeń łączy ludzi”. Strony Kongresu:

Aktualności