Poparcie RKP uwag Forum Rewitalizacji do Krajowej Polityki Miejskiej.

W 2012 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło przygotowywanie założeń do utworzenia Krajowej Polityki Miejskiej. Swoje uwagi do tych założeń złożyło lubelskie Forum Rewitalizacji, zaś Rada Kultury Przestrzeni złożyła w ministerstwie pismo wyrażające poparcie dla postulatów Forum Rewitalizacji.