Na początku grudnia 2015 Biuro Miejskiego Architekta Zieleni poprosiło FKP o konsultacje nowych skwerów w Śródmieściu.

Inicjatorką spotkania była Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni, pełniąca swoją funkcje od września 2014. To pierwsze eksperckie konsultacje konkretnych projektów, na które Urząd Miasta zaprosił Forum Kultury Przestrzeni. Omawiane mmiejsca:

 

  • fragment ul.Krótkiej przy Krakowskim Przedmieściu:
  • ul. Lipowa pomiędzy budynkami nr 10 i 12 (warto zwrócić uwagę na przedepty):

Podobny przechodni skwer-koperta między pałacami na pl Litewskim:

skwer koperta 1

 

  • ul. Lipowa pomiędzy ulicą a cmentarzem (trójkątny kształt dawnego bastionu w linii umocnień miasta, istotnym tłem miejsca jest linia parkujących samochodów):
  • ul.Lipowa / Chmielarczyka (warto zwrócić uwagę na niepotrzebnie ostrzegawcze ubarwienie słupków):
  • „trójkąt” pomiędzy Kołłątaja a Peowiaków przy Centrum Kultury (używany jako toaleta dla psów, warto zwrócić uwagę na przedepty śladem ul. Peowiaków – tu przydałoby się przejście dla pieszych):
  • Zaułek Hartwiga na Starym Mieście:

20151217_140602

 

 

 

Aktualności