11 czerwca 2008

Pełny tytuł spotkania: „Co się stało z ideą Formy Otwartej? Osiedle hansenowskie w Lublinie”. Miało ono formę panelu dyskusyjnego zorganizowanego na Wydziale Politologii UMCS. Z mojej wypowiedzi podczas spotkania wynika, że być może przyczyniłem się do jego organizacji:

„[…] z tego co pamiętam u prapoczątku tego spotkania był list pani Pauliny [Filas] do nas z informacją, że pisze pracę magisterską nt. Hansena i może moglibyśmy razem coś z tym zrobić. Jest to warte podkreślenia, bo rzadko się zdarza, że studenci robią coś społecznie użytecznego. Dlatego pani Paulinie i pani promotor należą się słowa uznania za zaangażowanie w tę sprawę.”

 

 

Marcin Skrzypek


 

Paneliści

 • Prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak – historyk sztuki, kierownik Katedry Historii Sztuki Współczesnej KUL,
 • Euzebiusz Maj – historyk sztuki, architekt krajobrazu, mieszkaniec osiedla im. Juliusza Słowackiego,
 • Bolesław Stelmach – architekt, twórca Biura Architektonicznego „Stelmach i Partnerzy”.
 • Wprowadzenie: Paulina Filas
 • Gość specjalny panelu: Igor Hansen
 • Prowadzenie panelu: Joanna Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) i Włodzimierz Spasiewicz („Gazeta w Lublinie”)

Podsumowanie

 

WYPOWIEDZI PANELISTÓW

Paulina Filas:

 • Oskar Hansen: 1922-2005, ur. w Norwegii; przez wiele lat wykładał na ASP w Warszawie; w Lublinie zaprojektował osiedle im. J. Słowackiego i Ogród Botaniczny;
 • wyznawca i realizator idei Formy Otwartej – architektura ma znaczenie wtedy, kiedy działają w niej ludzie, bo to oni tworzą przestrzeń. Same budynki nic nie znaczą, dopiero ludzie, którzy w nich przebywają, funkcjonują sprawiają, że architektura zaczyna żyć
 • projektant pawilonów – stosunkowo często stosowane przez twórcę dachy inspirowane hiperbolą paraboliczną, przykład na Osiedlu Słowackiego
 • Oskar Hansen zastosował metodę Linearnego Systemu Ciągłego; wydzielił trzy strefy: mieszkaniową, komunikacyjną i przemysłową. Stronę północną Osiedla Słowackiego zamykają ciągi bloków, które wydzielają w nim całą przestrzeń chroniąc wnętrze. Komunikacja wewnętrzna przeznaczona wyłącznie dla pieszych. Bloki z zewnątrz zwyczajne, wewnątrz stanowią swego rodzaju zabawę.
 • Podchodził do ludzi personalistycznie, chciał każdego wyróżnić: balkony miały stanowić odróżnienie, nie są równomiernie, każdy jest przesunięty i jest znaczące. Prześwity po stronie wewnętrznej kiedyś zdobione przez polichromie, dziś są zaniedbane.
 • Architektura cenna, ale zaniedbana
Igor Hansen:
 • Idea zakładała zaaranżowanie przestrzeni w dowolny sposób, np. łączenie kilku mieszkań w jedno – ściany nośne na Osiedlu Słowackiego są ułożone wzdłuż budynku, a nie, jak wówczas w większości przypadków, w poprzek;
 • Ciągła konfrontacja zamierzeń, idei z życiem. Próba dostosowania mieszkań do indywidualnych potrzeb – bezsens przydzielania mieszkań „z alfabe
  • wydzielenie stref obsługujących
  • administracja – większa swoboda decyzyjna
  • kultura – otwarci na użytkowników
  • każdy ma prawo tworzyć własną przestrzeń
 • Kwestie, które zawsze przyświecały projektom państwa Hansenów:
 • Oskar Hansen nie żałował, że został w Polsce
 • Strefy obsługujące nie przecinają się
 • Osiedle, jako miejsce do mieszkania, ocalało
 • Nie ocalały przestrzenie handlowe
 • Wszystkich obiektów, rzeczy nie trzeba ocalać za wszelką cenę – idea tej architektury zakłada, że będzie ona organiczna ? jeśli coś się nie nadaje, to nie powinno żyć
 • Polichromie – najmniejsza rzecz, ale miały funkcję informacyjną, były istotnym elementem idei i nie powinny umrzeć (malowanie konstruktywistyczne mija się tu z planem Hansena)
 • Szkoda niezrealizowanego projektu Pomnika Oświęcimskiego – rodzice uważali, że tu nie powinno być pomnika, to powinno być miejsce osobne, żałobne

Małgorzata Kitowska-Łysiak:

 • w kwestii dobudowy elementu do ciągu pawilonów usługowo-handlowych podjęto starania, by korespondował on z całością
 • wbrew idei FO jest postawienie wysokiego płotu (w całości zawieszonego reklamami) – stanowi barierę odgradzającą osiedle od przestrzeni zewnętrznej
 • powstanie kościoła wynika z potrzeb mieszkańców. Można rozważać w jaki sposób potrzeby realizować, aby nie burzyły estetyki całości przestrzeni, by zachować wierność koncepcji idei autorskiej ? idei, która dawała możliwość ingerencji
 • Osiedle im. Juliusza Słowackiego to przykład świadomego uporządkowania przestrzeni i próba konsekwentnego przeprowadzenia idei – trzeba pamiętać o ograniczeniach, które uniemożliwiły Hansenom pełną realizację projektu
 • Osiedle wpisuje się w model architektury modernistycznej, o której ochronie w Polsce zaczyna się dopiero mówić
 • niezwykła idea Pomnika Oświęcimskiego – dzisiejsze sposoby upamiętniania tego typu miejsc potwierdzają rację Hansena, jego niezwykłą przenikliwość widzenia tego miejsca, jakim był obóz Auschwitz-Birkenau. Dziś też przestaje się stawiać pomniki stałe, pomniki na cokołach, raczej się tworzy miejsca żałoby

Bolesław Stelmach:

 • dziennik budowy Osiedla Słowackiego był wielką książką ? wpisy: od złej jakości materiałów, złych elementów po złe wykończenie ? Hansen ostro oceniał wykonawcę i to, co działo się na osiedlu
 • zderzył się z rzeczywistością, do której w żaden sposób nie pasował; anegdoty w prasie, np. nt. góry usypanej z ziemi ? to było symboliczne i znaczące, zgodne z FO, ale niezrozumiane
 • dzięki wydzielonym strefom mieszanie na Osiedlu daje poczucie bezpieczeństwa i wolności
 • Hansenowie potrafili zaprojektować w 32m funkcjonalne dwupokojowe mieszkanie
 • Osiedle jest niekonserwowane, nieprzebudowywane, nikt nic nie robi w tym kierunku, żeby wyglądało tak, jak to zamierzyli autorzy
 • Dziś Osiedle to – z jednej strony ohyda i brak zainteresowania przestrzenią publiczną, z drugiej strony ? ponowna porażka idei Hansenów, w naszym świeżym kapitalizmie: prawo własności, nie łączy a dzieli, separuje; zawładnęło tym osiedlem. Jeżeli coś nie jest prywatne, to nie istnieje. Sedno osiedla społecznego nadal nie może być zrealizowane
 • Osiedle zachowuje wolność Liniowego Systemu Ciągłego, egalitaryzm dostępu do przyrody, techniki parkingów
 • Lublin nie wykorzystuje architektury, która jest unikatem w skali światowej
 • W Lublinie mamy przede wszystkim złą architekturę – to, co się dzieje osiedlem hansenowskim jest symptomatycznym tego przykładem

Euzebiusz Maj:

 • Hansen przyjął wyzwanie, zlecenie LSM, by zrealizować swoją ideę, ideę FO; to była samotna, heroiczna walka o to osiedle, ludzie nie byli przygotowani do porozumienia z architektem
 • pełna koncepcja twórcza, architektoniczna, z całą ideą, szczególnie w Lublinie jest wciąż nierozpoznana
 • myśl twórcza Hansena ożywa w pracach współczesnych artystów – podejmują się wskrzeszania tej idei
 • kompletne niezrozumienie idei tego osiedla: dwa pomniki: jeden zaprojektowany przez Oskara Hansena w ramach koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, związany z patronem osiedla, Juliuszem Słowackim ? amfiteatr w formie wzgórza (ziemia spod fundamentów). Miał służyć do tego, by wystawiano tam sztuki Słowackiego, by pobudzić myśl i inicjatywę mieszkańców. Mieszkańcy nie zrozumieli. Postawili schematyczne popiersie w innym miejscu
 • Hansen dopuszczał działania mieszkańców, które spełniałyby ich życzenia, np. usypywanie wzgórz, tworzenie jeszcze niezagospodarowanej przestrzeni. Ale wielka idea Hansena została niezrozumiana, czas, w którym to robił stanowił zaporę nie do przebicia.

 

DYSKUSJA

 • rozdźwięk między spojrzeniem na Osiedle niektórych jego mieszkańców i administracji, a spojrzeniem architektów, profesjonalistów
 • idea Oskara Hansena, idea FO jest wciąż żywa wśród młodych architektów, artystów

Jadwiga Jamiołkowska:

 • Lublin nie ma dobrego studium, nie ma planu działania, a podstawą wszystkiego, co ma być dobrze zrobione jest ułożenie sobie dobrego programu

Marcin Skrzypek:

 • trzeba „wiedzieć, by widzieć” – wiedza o otoczeniu stanowi część tego otoczenia
 • ważna jest idea towarzysząca twórcy: dobro mieszkańców
 • każdy jest odpowiedzialny za stan miasta – aby go poprawić trzeba działać

Dobrosław Bagiński:

 • Osiedle Słowackiego skupia w sobie skrajności: z jednej strony – osiedle zbudowane z tandety, z drugiej strony – arcydzieło, najlepsza architektura na świecie w swojej kategorii, a my nie potrafimy nic z tym zrobić
 • czy Oskar Hansen, w tych warunkach jakie panowały, nie zrobił nic, czy zrobił bardzo wiele? – nikt inny nie zdołałby zrobić nawet połowy tego, co on zrobił – w ocenie Hansena trzeba koniecznie brać pod uwagę współczynnik komunistyczny
 • można ogłosić przetarg na użytkownika, który by zakupił czy wydzierżawił osiedle na warunkach zdefiniowanych przez opiekunów, specjalistów i zobowiązałby się, że będzie ono tak wykonane, jak przewidują eksperci – propozycja D. Bagińskiego

oprac. Elżbieta Zasempa