24 kwietnia 2006

Wybór tematu trzeciego spotkania Forum Kultury Przestrzeni wynikł z chęci dalszych poszukiwań publiczności-adresatów Forum poprzez:

  • zmianę tematu na bardziej dostępny dla każdego
  • zmianę miejsca na mniej oficjalne
  • poprzez współpracę z inną organizacją, która do wspólnego przedsięwzięcia mogła dołożyć własną promocję, swoich stałych odbiorców i swój własny kontekst.

I tak spotkanie to zostało wpisane w cykl spotkań Akademii Obywatelskiej, która działała jako osobny projekt Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” z dużą dozą autonomii. Dzięki temu w zaproszeniu znalazło się ciekawe zdanie, że „każdy z nas może być architektem i urbanistą krajobrazu kulturowego” będące syntezą myślenia w kategoriach dziedzictwa, kształtowania przestrzeni i obywatelskiej samodzielności oraz odpowiedzialności za „małą ojczyznę”.

Bohater spotkania Grzegorz Miliszkiewicz jest historykiem kultury materialnej pracującym wówczas i dziś w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Marcin Skrzypek


 

Z tekstu zaproszenia

 

Akademia Obywatelska wraz z Forum Kultury Przestrzeni zapraszają na spotkanie „Okruchów dziedzictwa dobry smak” z Grzegorzem Miliszkiewiczem, historykiem kultury materialnej.

Poniedziałkowym gościem Akademii i Forum będzie pan Grzegorz Miliszkiewicz, historyk kultury materialnej, który opowie m.in. o:

  • metodach rekonstruowania składników przeszłości i parahistorycznej przestrzeni w naszym otoczeniu
  • warunkach koniecznych do zaistnienia silnej świadomości ochrony rodzinnego
    i lokalnego dziedzictwa, jego przeżywania i pamięci
  • aktualnych kulturowych i moralnych uwarunkowaniach budowy współczesnego złożonego produktu opartego na wiedzy o przeszłości, zabytkach i rekwizytach

Jak widać spotkanie będzie miało charakter mniej formalny niż poprzednie, a jego temat jest silniej związany z krajobrazem kulturowym, a więc tym, który wynika mniej z „fizycznego” kształtu przestrzeni, a bardziej z naszej wiedzy o istniejących w niej obiektach i przedmiotach, relacjach między nimi oraz z wartości, które im przypisujemy.

Temat ten może wydawać się trudno uchwytny, bo nie dotyczy konkretnych przyszłych projektów i realizacji w przestrzeni, ale za to angażuje o wiele więcej osób, bo każdy z nas ma wpływ na tworzenie / odkrywanie krajobrazu kulturowego np. przez to, co i jak potrafi opowiedzieć rodzinie, znajomym, uczniom czy turystom o kulturze i historii na podstawie otaczającej nas przestrzeni.

Każdy z nas może być architektem i urbanistą krajobrazu kulturowego.


Zdjęcia

 

Grzegorz Miliszkiewicz (fot. 1), Marcin Skrzypek (fot. 2), oczekiwanie na rozpoczęcie spotkania (fot. 3 i 4), publiczność (fot. 5).