18 czerwca 2008

Spotkanie nosiło tytuł „Urząd Miasta i rowerzyści. Budowanie współpracy”. Jego celem było podsumowanie dotychczasowej współpracy Forum Kultury Przestrzeni z Urzędem Miasta i zaplanowanie wspólnych działań na kolejny rok 2009 z nastawieniem na jak najbardziej konkretne cele. Dotychczasowa współpraca objęła:

 • zawiązanie Porozumienia Rowerowego do reprezentowania interesów rowerzystów i kontaktów z Urzędem (w tym strona internetowa Porozumienia)
 • konsultacje projektu toru rowerowego na prośbę Marka Młynarczyka z Wydziału Inwestycji
 • rozmowy z Markiem Kuzajem z Wydziału Inwestycji ogłoszonym w prasie (na wyrost jak się okazało) pełnomocnikiem prezydenta ds ruchu rowerowego.

Był to więc dobry moment, aby przygotować kolejny krok. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Porozumienia Rowerowego, wzięli udział:

 • Elżbieta Kołodziej-Wnuk – zastępca Prezydenta Miasta
 • Eugeniusz Janicki – Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów UM w Lublinie
 • Marek Kuzaj – Dział Inwestycji, Pełnomocnik Prezydenta ds. ścieżek rowerowych w Lublinie
 • Wojciech Krakowski – wiceprzewodniczący Rady Miasta
 • Tomasz Lewikowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Lublinie
 • Wojciech Kopuła – Wydział Rozwoju Funduszy Europejskich

Ważnym punktem programu była prezentacja Aleksandra Wiącka (w 2014 powołanego na stanowisko asystenta prezydenta ds polityki rowerowej i pieszej) pt. „Czy można być rowerzystą w Lublinie?”. Z tą prezentacją i innymi szczegółami można zapoznać się  pod poniższymi linkami:

 

Marcin Skrzypek


Z zaproszenia na spotkanie

Pytanie, na które chcemy odpowiedzieć na tym spotkaniu brzmi: „w jaki sposób rowerzyści reprezentowani przez Porozumienie Rowerowe mogą pomóc urzędnikom i władzom miasta w planowaniu i projektowaniu dróg dla rowerów w 2009 roku?”

O odpowiedź na nie poprosimy prezydenta Stanisława Fica, przedstawicieli pięciu wydziałów UM, oraz Rady Miasta. Czy władze miasta i urzędnicy są za rozwojem komunikacji rowerowej w mieście i podnoszeniem jakości infrastruktury rowerowej? Jeżeli tak, to czy są w pełni usatysfakcjonowani przyjętym kierunkiem tego rozwoju i sposobami podnoszenia jakości? Jeżeli nie, to czy mogliby wskazać obszary, gdzie ów rozwój można by przyspieszyć a jakość polepszyć we współpracy z rowerzystami? Odpowiedzi na te pytania będą dla nas podstawą dla dalszych działań, pisania projektów itp.

W rocznej historii Porozumienia Rowerowego rowerzyści wskazali wiele problemów komunikacji rowerowej w Lublinie, w rozwiązywaniu których sami mogliby pomóc. Na przykład: brak stojaków, zła nawierzchnia (bruk), niewystarczająca współpraca wydziałów, nieciągłość tras, zła regulacja świateł, brak wystarczającej separacji ruchu pieszego i rowerowego, niebezpieczne lub szpecące barierki, brak tworzenia dróg dla rowerów w pasach i na poboczach jezdni itp. Na środowym spotkaniu nie chcemy jednak wgłębiać się w te problemy, lecz nawiązać dialog z przedstawicielami władz i urzędników na temat problemów, które sami wskażą. Dysponujemy specjalistyczną wiedzą, która może pomóc w ich rozwiązaniu.

Jako dobry przykład takiego dialogu możemy podać naszą współpracę z Wydziałem Inwestycji, dla którego w zeszłym roku zaopiniowaliśmy pseudo-projekt toru rowerowego na ul. Janowskiej. Dzięki naszym staraniom projekt został poprawiony i obecnie ma być to największy kompleks rowerowy w Polsce. Następnie, dzięki kontaktom z p. Markiem Kuzajem (osobą powołaną w Wydziale Inwestycji do rozmów z rowerzystami) cykliści sami zaproponowali dwie trasy rowerowe do zaprojektowania w bieżącym roku. Koncepcja pierwszej z nich jest już gotowa i będzie wkrótce opiniowana przed projektem budowlanym.

Ponadto na spotkaniu:

 • będzie gościć grupa studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu studiujących w Collegium Polonicum w Słubicach. Specjalność: rozwój i rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
 • będzie rozdawana broszura „Jak nie zmarnować pieniędzy na drogę rowerową. Krótki poradnik projektowania bezpiecznej i użytecznej infrastruktury rowerowej” wydana przez Zielone Mazowsze.

Marcin Skrzypek