Jak zapobiegać wyludnianiu się Lublina? Wątek rozpoczęty w 2011 roku i dalej aktualny.

 

Treść niniejszej strony została skopiowana z wcześniejszej strony FKP i uzupełniona. Na zdjęciu powyżej i poniżej osiedle Karłowicza (między Lawinową i Młodej Polski, okolice Orfeusza), jedno z PRL-owskich osiedli, które po latach okazują się bezkonkurencyjne w porównaniu z nową zabudową deweloperską pod względem przyjazności przestrzeni międzyblokowej. Są to strefy piesze z marginalnym udziałem ruchu samochodowego, a odnowionych placów zabaw wciąż nie ogradza się mimo gdzie wciąż mimo niesubordynacji właścicieli psów wyprowadzających tam swoich pupili wbrew znakom zakazu.

 

Opiekun

Hubert Trammer

 

Opis przypadku

Sprawa tzw. „wyludniania się” Lublina i ogólnie skutków niżu demograficznego w Polsce jest ogólnie znana:

Naszą reakcję wywołał nieoficjalny głos w tej dyskusji ze strony deweloperów, według których, aby przeciwdziałać tendencji, UM powinien jak najszybciej odrolnić jak najwięcej gruntów pod zabudowę. Inny pomysł pojawił się w interpelacji radnego Mariusza Banacha – aby rozszerzyć granice Lublina m.in. na rozlewające się przedmieścia, by w ten sposób zjednoczyć miejsca pracy, dostępności dóbr np. kultury z miejscem płacenia podatków przez osoby fizyczne (które, mieszkając poza granicami miasta, korzystają z miasta, ale zasilają swoimi podatkami gminy sąsiednie). Interpelacja doczekała się ciekawej i merytorycznie cennej dyskusję odpowiedzi:

Kwestia strategii zachowania się miasta względem niżu demograficznego wywołała też żywą dyskusję w gronie Forum i Rady Kultury Przestrzeni. Naszym zdaniem ta sytuacja jest świetną okazją do przyjęcia przez miasto nowoczesnego kursu na rozwój intensywny a nie ekstensywny – w kierunku zwiększania atrakcyjności i jakości przestrzeni miejskiej jako pola zaspokajania potrzeb mieszkańców. Atrakcyjne miasto przyciągnie mieszkańców (prawdopodobnie skądinąd także atrakcyjnych dla miasta – czyli ludzi o wyższych potrzebach i możliwościach).

 

Cel

zaproponować władzom i mieszkańcom wszelkie możliwe narzędzia polityki zwiększania ilości mieszkańców wynikające z nowoczesnej, racjonalnej i wysokiej jakościowo polityki zagospodarowania przestrzennego

 

Podjęte działania

Podjęte działania mają charakter publicystyczny. W sprawę zaangażował się bardzo aktywnie Hubert Trammer opracowując osobne autorskie opracowanie pt. „Dobrze mieszkać w Lublinie”, które w przyszłości – po konsultacjach – może przerodzic się w osobny program działań realizowanych przez Urząd MIasta. Zostało ono przedstawione w formie oficjalnego stanowiska RKP jako propozycja otwierająca dyskusję na ten temat. Inne w wielu punktach zbiezne opracowanie przygotowała Ewa Kipta:

 

Przykłady dobrych praktyk / wiedza

Fragment stanowiska RKP w sprawie wyludniania się Lublina:

Niniejsze stanowisko nie ogranicza się do określenia zasad działania. Jest ono rozwinięte o przykłady konkretnych rozwiązań do zastosowania w Lublinie. Duża część z nich została odniesiona do doświadczeń innych miast polskich i zagranicznych. Treść nie ogranicza się do spraw przestrzennych, ale obejmuje także aspekty ekonomiczne. Stanowisko otwiera postulat włączenia zawartych w nim propozycji w program „Dobrze mieszkać w Lublinie” łączący w sobie strategię przekładającą się na politykę miasta z działaniem pozyskującym przychylność mieszkańców do realizacji jego postulatów w sposób podobny jak starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Zarys treści poszczególnych rozdziałów stanowiska:

 1. Dobrze mieszkać w Lublinie – program dla miasta i jego mieszkańców, także wielu nowych
  Zebranie rozwiązań w program „Dobrze mieszkać w Lublinie” podobnie jak starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury sposobem na zjednoczenie wokół nich mieszkańców, a także promocję Lublina jako miejsca zamieszkania. Elementem programu winno być stworzenie bazy danych o mieście.
 2. Jakość przebywania w mieście musi mieć priorytet nad jakością przejeżdżania
  Dopóki priorytetem w rozwoju Lublina będzie zapewnienie dobrych warunków przejeżdżania przez niego coraz więcej ludzi będzie się wyprowadzać z miasta. Aby zatrzymać ten proces trzeba uczynić priorytetem zapewnienie dobrych warunków przebywania w Lublinie. Wskazanie kierunków przekształceń przykładowych obszarów.
 3. Obiekty podnoszące atrakcyjność Lublina zamiast tras wysysających z niego ludzi
  Potrzeba rewizji polityki inwestycyjnej miasta polegającej na znaczącym ograniczeniu inwestycji sprzyjających przyśpieszeniu ruchu samochodowego na terenie Lublina i przeznaczeniu zaoszczędzonych dzięki temu środków na inwestycje podnoszące atrakcyjność Lublina jako miejsca zamieszkania, pracy i spędzania czasu przez mieszkańców, oraz gości z regionu i z poza niego.
 4. Mądra lokalizacja ważnych obiektów i miejsc pracy. Wielofunkcyjność dzielnic
  Wpływ lokalizacji ważnych i atrakcyjnych obiektów na rozwój miasta. Rola atrakcyjnej lokalizacji miejsc pracy.
 5. Sprawna komunikacja publiczna – to da się zrobić szybko i tanio
  Tani i podnoszący konkurencyjność mieszkania w Lublinie względem mieszkania poza nim sposób na zapewnienie dobrych warunków przemieszczania się po Lublinie.
 6. Bezpłatne przedszkola zamiast bezpłatnego parkowania. Urynkowienie parkowania drogą do tańszych mieszkań
  Zmiany w polityce miejskiej tworzące zachęty do mieszkania w Lublinie, a zwłaszcza jego centrum, oraz zmniejszające liczbę argumentów za wyprowadzeniem się z miasta, a dodatkowo bezpośrednio skutkujące powstaniem miejsc pracy.
 7. Miasto poprzez wsparcie organizacyjne może uczynić mieszkania tańszymi
  Z powodu śladowej ilości budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstających poza systemem deweloperskim budowa własnego domu za miastem jest tańsza niż zakup mieszkania w mieście. Wsparcie organizacyjne miasta w budowaniu domów mieszkalnych przez wspólnoty mieszkaniowe bez udziału dewelopera, dzięki obniżeniu kosztów nabycia mieszkania w Lublinie może przyczynić się do zatrzymania w nim mieszkańców, a nawet przyciągnięcia nowych.
 8. Tereny mieszkaniowe – zwiększyć jakość nie ilość
  W Lublinie już dziś pod dostatkiem jest terenów rozwojowych. W tym terenów atrakcyjnych dla budownictwa mieszkaniowego. Wskazanie tych terenów. Rola dbałości o podniesienie jakości istniejących dzielnic. Ogromna waga terenów otwartych w granicach miasta. Niebezpieczeństwa jakie mogą spowodować rozwiązania takie jak przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe terenów rolnych, a także wypuszczenie na rynek pozostających w rękach miasta nieuzbrojonych terenów, bezcelowość tych rozwiązań,
 9. Lublin kuszący naturą
  Rola dostępności zielonych terenów rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania. Dziki lub na poły dziki charakter części z nich sposobem nie tylko na obniżenie kosztu ich utrzymania, ale także na podniesienie ich atrakcyjności.
 10. Lublin miasto inspiracji i miasto wiedzy o tym jak z peryferii stać się centrum.
  Konieczność przełamania przez Lublin piętna peryferii zarówno pod względem komunikacyjnym, jak i roli w strukturze Państwa, zarówno faktycznej jak i istniejącej w świadomości Polaków. Dla osiągnięcia efektów w tym zakresie potrzebne są wspólne działania z miastami i regionami będącymi w podobnej sytuacji, a więc sprzymierzeńcami może być zdecydowana większość Polski. Ważną sprawą jest stworzenie sprawnego systemu komunikacji publicznej w regionie.