Suche doliny stanowią cenny, charakterystyczny element krajobrazu Lublina. W 2012 roku jedna z nich, zwana Wąwozem „Zimne Doły” została zdegradowana przez budowę nowego osiedla mieszkaniowego. To wydarzenie zachęciło RKP do wyjścia z propozycją systemowej ochrony wąwozów i dolin Lublina.

Działania RKP w tej sprawie: